2015 3 சிறந்த ஐபோன் récupération de données மென்பொருள்

உங்கள் ஐபோன் இருந்து தொலைந்து அல்லது நீக்கப்பட்ட தரவு மீட்டு அறவே முடியாதது அல்ல; இதுவரை இருந்து. நீங்கள் தொடங்குவதற்கு பொருட்டு ஒரு்ல திட்டம் வேண்டும், மற்றும் ஒரு கண்டுபிடித்து கடினம் அல்ல. நிறைய தஙபேர தஙதங களதங களதங முறைஐபோன முறைஐபோன முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநீக முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறைநம முறை எனினும், அந்த வழக்கு அல்ல. அது இடத் இடத்தில் புதிய தரவு மறைந்து வரை தரவு உங்கள் ஐபோன் / பேசு / ஐபாட் டச் வன் உள்ளது. அது கியபின்கியபின் விரைவில் முடிந்துவிட்டது எனவே, ஒரு பு்பு இயங்குவதாக நீண்ட மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. சிறந்த ஐபோன் தரவு மீட்பு மென்பொருள் தேர்வு ஐபோன் தரவு மீட்பு மென்பொருள் சுத்த எண் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது, ஏனெனில் முக்கியமாக கடினமாக இருக்கும். வலதுவலது்மீடமீட்புபு்மெனபு்மெனபு் .கள .் .கள .் .கள .் .கள .் .கள .் .கள .்


ஆனால், இங்கே நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் என்று சிறந்த ஐபோன் தரவு மீட்பு கருவிகள் 3:

ஐபோன் ஆக்ஸிஜன் தடய அறிவியல் தற்போது சிறந்த ஐபோன் தரவு மீட்பு மென்பொருள் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். அது உங்கள் ஐபோன் இருந்து தரவு மீட்டெடுக்க திறன் உள்ளது, ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒரு சோதனை பதிப்பு கூட கிடைக்கும், இணைய இணைப்புகளை இருந்து தொடர்பு புள்ளிவிவரங்கள் வரை, உங்கள் iAppareil பற்றி முதலியன விரிவான ‘தடயவியல்’ தகவல் வழங்குகிறது மட்டும்.

iRecovery ஸ்டிக் அடிப்படையில் ஒரு சேர்க்கப்பட்ட மென்பொருள் திட்டம் வருகிறது என்று ஒரு USB ஃபிளாஷ் டிரைவ் உள்ளது. அதை எளிதாக உங்கள் ஐபோன் / பேசு உள்ளடக்கங்களை ஸ்கேன் பின்னர் உங்கள் கணினியில் மீது அந்த உள்ளடக்கங்களை பதிவிறக்க முடியும் என அது, அதிக திறன் ஐபோன் மீட்பு மென்பொருள் உள்ளது. நீங்கள் ஒரு நிமிடத்தில் உங்கள் ஐபோன் இருந்து நீக்கப்பட்ட தரவு மீட்க முடியும். திட்டம் முகப்பை பயன்படுத்த ஒரு அழகான கொண கொண்டுள்ளது, இதனால் தொழில்நுட்ப வீரம் ஒழுங்காக வேலை அது பெறுவதற்காக தேவையில்லை. இது உங்கள் கணினியில் இருந்து கோப்புகளை காப்பு பிரித்தெடுக்கும் திறன் உள்ளது. இங்கே அதன் சிறந்த அம்சங்கள் உள்ளன:

Wondershare iOS க்கு Dr.Fone (ஐபோன் Récupération de données) iOS செய்த மிகவும் சாத்தியமில்லாத செயல்பாடுகளை வழங்குகிறது என்பதை சிறந்த ஐபோன் மீட்பு மென்பொருள் உள்ளது. I்கள் iDevice எந்த எளிதாக க்க முடியாது இருந்து நீக்கப்பட்ட தரவு மீட்டு போது, ​​திட்டத்தை பயன்படுத்தி ஐடியூன்ஸ் இருந்து காப்பு பிரித்தெடுக்க முடியும்; தான், உங்கள் சாதனத்தை இணைக்க நிரலை இயக்க மற்றும் அதன் வேலை செய்வோம்.