Dataansvarlig eller databehandler – du skal huske chez slette data!

Blog nummer 1 omhandlede artikel 25: Databeskyttelse gennem design et databeskyttelse gennem standardindstillinger, i relation til backup. Blog numéro 2 satte fokus på artikel 32: Behandlingssikkerhed (côté 160 à 161). Son gælder det, à såfremt der er et datanedbrud, så må genskabelsen af ​​data ikke kun begrænses jusqu’à forsøge, à indlæse data fra en backup. Kan data af en eller anden årsag ikke genskabes fra backup, så skal en datarekonstruktion igangsættes.

Hvis en behandling skal foretages på vegne af en dataansvarlig, benytter den dataansvarlige udelukkende databehandlere, der kan stille de fornødne garantier pour, à de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, à behandling opfylder kravene i denne forordning og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.


g) efter den dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer alle personoplysninger den den dataansvarlige, après tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, et sletter eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne

Med andre ord – når data ikke længere skal være tilgængeligt, skal data som udgangspunkt slettes et sletningen skal være udført med garanti og dokumentation. En verbal garanti eller en -tro og love erklæring-på, à data bliver slettet er ikke nok (hvis nu data ikke bliver slettet!). Pour plus d’informations sur ce produit, consultez le site Web à l’adresse suivante: opemærksomme på dette. Pour dieu orden følger son en (kort) définition et en dataansvarlig og en databehandler:

Hvem har ansvaret hvis det går galt og data kommer på afveje? Umiddelbart vil svaret være, au det må våre den dataansvarlige, les hommes med persondataforordningen kan databehandler også stilles pour ansvar, såfremt databehandleren ikke har sikret data med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Kort fortalt, så skal både dataansvarlig og databehandler være opmærksomme på, chez data bletteur såfremt données ikke skal bruges. Sletningen skal også kunne dokumenteres! Dette gør sig gældende hvad enten dataansvarlig og databehandler er en og samme organisation eller adskilte organisationer. I sidste betyder det, à såfremt der formidles dataudstyr hvorpå der stadig er data, så er données vous permet de passer du temps à organiser et à organiser des rencontres et des rencontres formidables à partir de dataudstyret kan holdes ansvarlig. Undgå à data kommer på afveje

Vi har stor ekspertise, når det kommer til sletning af data – gør brug af den! Vores ekspertise indenfor dataletning øger jeres pesté pour à overholde forordningen, hvad enten man databehandler, dataansvarlig eller dataudstyrsformidler.

Henrik Andersen fra Ibn Danmark – Henrik kan fortel meer simple om dataletning – hvad enten det gælder PC, serveur, SAN, LUN, système virtuel, tablettes et smartphones. Henrik kan kontaktes på telefon 70 22 34 00 eller på e-mail: henrik.anderen@ibas.dk.